Stenskott på vindrutan kan verka som en mindre skada, men det är viktigt att åtgärda det omgående. Om du lämnar stenskottet obehandlat kan det utvecklas till en större spricka som kan försvaga vindrutans struktur och öka risken för att rutan går sönder.

Som en allmän regel rekommenderas det att åtgärda stenskott på vindrutan så snart som möjligt, så att skadan inte blir större och mer kostsam att reparera. Faktum är att stenskott som är mindre än 30 mm kan vanligtvis repareras och det är en snabb och kostnadseffektiv lösning!

Om du har fler än tre stenskott på din vindruta  behöver du troligtvis byta hela vindrutan. Även om det kan verka som en stor kostnad, är det viktigt att tänka på att en skadad vindruta kan utgöra en fara för både dig och passagerarna i ditt fordon.

Välj en auktoriserad verkstad för att reparera stenskott på din vindruta – varför det är viktigt att ha rätt verktyg och utbildning

När det gäller stenskottslagning är det också viktigt att välja en erfaren och pålitlig verkstad. Vi är en auktoriserad verkstad som har erfarenhet av att reparera bilar med märke Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Cupra. Varför du ska välja en auktoriserad verkstad är för att vi har de rätta verktygen och utbildningen som krävs för att säkerställa att stenskottet repareras korrekt och effektivt.

Så om du har ett stenskott på din vindruta, tveka inte att ta itu med det så snabbt som möjligt. På det sättet kan du undvika dyrare reparationer längre fram och se till att du och dina passagerare är säkra på vägen. Och kom ihåg, om du har fler än tre stenskott är det bästa att byta ut hela vindrutan. Läs mer om vår stenskottlagning och byta av vindruta!